308

Program

7 priorit Petra Gawlase pro volby do Senátu 2022

Senátor – na rozdíl od poslance – nemůže přímo rozhodovat o rozpočtu státu ani o tom, kdo bude sedět ve vládě. Ale pokud pracuje poctivě a naplno, může pomoci lidem ve svém regionu více, než kdokoliv jiný, protože právě senátor je jediným přímo voleným zástupem svého volebního obvodu. Pokud mi voliči dají důvěru, budu zastupovat všechny občany Třince, Českého Těšína, Jablunkova i okolních obcí. Budu pomocníkem starostů velkých měst i těch nejmenších vesniček. Budu ombudsmanem všech obyvatel, aby náš hlas byl v Praze slyšet.

ABY NÁS DRAHOTA NESRAZILA NA KOLENA

Naše zdravotnictví, školství, péče o seniory i hendikepované je na úrovni, kterou nám obyvatelé většiny zemí můžou jen závidět. Samozřejmě – pořád je co zlepšovat. Ale kvůli současné ekonomické situaci a nerozhodnosti současné vlády hrozí, že se mnohé začne naopak zhoršovat. A to nesmíme dopustit! Můj program proto stojí na sedmi pilířích, kterým se chci v Senátu věnovat a zajistit, aby přicházející drahota nijak neovlivnila to, co potřebujeme nejvíce.

Bezpečnost

Stát nesmí omezovat své výdaje na úkor bezpečnosti občanů! Proto budu v Senátu hlídat:

 • aby se nesnižovaly výdaje na bezpečnost a počet státních policistů a strážníků městských policií v našem regionu zůstal minimálně na současné úrovni,
 • aby stát a kraj nadále investoval do vybavení hasičů, které nedávno potřebovali v Českém Švýcarsku a v budoucnu můžou být nepostradatelní (byť si to nepřeji) v Beskydech; ostatně hasiči jsou nepostradatelní každý den.

Zdravotnictví

Zdraví našich blízkých je pro každého z nás tou největší prioritou. Proto nedopustím:

 • aby se snižovaly investice v nemocnicích v Třinci a v Českém Těšíně ani v Sanatoriu Jablunkov,
 • aby se jakkoliv omezovala zdravotní péče v menších obcích.

Naopak budu usilovat o další rozvoj zdravotnictví, protože každý, kdo platí zdravotní pojištění, si zaslouží tu nejlepší péči. Proto se zasadím například o investici do rentgenového pracoviště v Jablunkově, kde rentgen zdravotníkům při jejich péči o lidi opravdu chybí.

Školství

Samozřejmě podporuji začlenění dětí z Ukrajiny, které si nevybraly zemi, kde budou vyrůstat. Jejich podpora ani rostoucí náklady na energie ale nemůže omezit kvalitní vzdělávání našich dětí, které jsou budoucností regionu.

 • Dohlédnu, aby se na úkor podpory školáků z Ukrajiny nesnižoval počet učitelů, výuka pro naše děti musí zůstat stejně kvalitní jako dosud! Omezit se nesmí ani potřebné regionální školství (základní a střední školy s polským vyučovacím jazykem).
 • Naši školáci nesmí pocítit ekonomické problémy státu! Do školství se musí stále investovat, naše děti potřebují kvalitní a moderní výuku.
 • Musíme se věnovat také volnému času našich dětí. V případě, že by hrozilo neoprávněné snížení dotací pro sportovní kluby nebo kroužky, které pečují osobní děti, osobně zasáhnu přímo na ministerstvu.

Senioři

Naši rodiče a prarodiče obětovali práci pro náš krásný region celý svůj život a my jim to teď musíme vrátit. Žádný senior nesmí zůstat sám a bez pomoci.

 • I přes ekonomické potíže dnešní doby se zasadím o další rozšíření péče o staré lidi, zejména o budování dalších domovů pro seniory, o které se nemůže postarat rodina.
 • Péče v dnešních domovech pro seniory ani sociální služby, které zajišťují, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat doma, nesmí být dnešní drahotou nijak omezena! Pokud by se příspěvky státu do této oblasti snížily, sjednám u příslušných politiků a úřadů nápravu.

Hendikepovaní

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o ty, kteří si sami pomoci nemohou. V tom jsme se oproti minulosti hodně zlepšili a péče o nemocné a hendikepované lidi je díky mnoha neziskovým organizacím i v našem regionu na špičkové úrovni. Tuto úroveň musíme i přes současnou drahotu zachovat.

 • Osobně dohlédnu na to, aby ekonomické potíže, válka na Ukrajině ani ceny energií nepostihly služby pro hendikepované lidi. Pokud by byly ohroženy snížením státních dotací, vysvětlím úředníkům v Praze, že na peníze pro tyto lidi sahat nemůžou.
 • Zasadím se o rozšíření pomoci zejména pro děti, například pro malé autisty, jejichž počet ve společnosti narůstá a vyžadují speciální péči. Budu při tom prostředníkem mezi naším regionem a nadacemi, které se této oblasti věnují, ale na severovýchod republiky nedohlédnou.

Průmysl a zemědělství

Na rozdíl od mnoha politiků si uvědomuji, že většinu lidí neživí sociální dávky, ale výplaty lidí, kteří poctivě pracují.

 • Budu se aktivně podílet na tom, aby Green Deal a další pošetilé nápady politiků z Bruselu neomezily konkurenceschopnost Třineckých železáren a dalších důležitých firem z regionu.
 • Ve spolupráci s dalšími „rozumnými“ senátory se zasadím o zjednodušení prostředí pro podnikání, aby naše živnostníky nezatěžovaly zbytečné kontroly, papírování a daně, které zvýhodňují zahraniční kapitál.
 • Budu se všemožně snažit o propagaci místních podnikatelů a firem, aby měly v Praze stejnou pozici jako jejich konkurenti z méně odlehlých koutů republiky.

Zahraniční vztahy

Senát se významně podílí na zahraniční politice státu a proto jako senátor využiji všech svých pravomocí:

 • aby se Česká republika postavila k vojenskému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou realisticky, aby zbytečně nepřikládala další polínka do ohně, ale naopak aby přispěla k jeho ukončení,
 • abychom navázali spolupráci se zeměmi, které válka neovlivnila, a tím umožnili Česku další ekonomický růst,
 • a zároveň využiji osobních vztahů v Polsku a na Slovensku, abych pomohl podnikatelům v cestovním ruchu k pocovidové obnově jejich podnikání.